1
kee Pluriel
Allgemeinheit Öffentlichkeit
(grand) public
general public
(grande) público
d' Archive 1 si fir d' Allgemengheet 1 zougänglech
d' Staatsbeamte 1 stinn am Déngscht vun der Allgemengheet
2
Allgemengheeten
Allgemengheete
PEJ
Allgemeinheit Banalität Plattitüde
banalité platitude
banality generality
banalidade trivialidade
wat s du do ziels, ass dach just eng Allgemengheet
a senger Ried huet de Politiker nëmmen Allgemengheete vu sech ginn
de Riedner huet sech an Allgemengheete verluer de Riedner huet nëmme vag Aussoe gemaach