Altstëmmen
Altstëmme
1
Altstimme Stimmlage
voix d'alto registre vocal
voz de contralto
deng Tatta huet eng wonnerschéin Altstëmm , 1 ass se an enger Chorale?
2
Altstimme Notenblatt
partition de voix d'alto
pauta da voz de contralto
den Dirigent hat beim leschte Stéck net genuch Altstëmmen ausgedeelt