Ambiguitéiten
Ambiguitéite
Zweideutigkeit
ambiguïté confusion, équivoque
ambiguity
ambiguidade
d' Ambiguitéit 1 vun der Situatioun verhënnert eng kloer Decisioun
déi ganz Affär ass voller Ambiguitéiten
Zweedeitegkeet
Ambiguitéit
Zweedeitegkeet