Amnestien
Amnestië
Amnestie
amnistie
amnesty
amnistia
duerch eng Amnestie goufen eng Partie politesch Prisonéier fräigelooss