kee Pluriel
Amok lafen
Amok laufen
être pris d'un accès de folie meurtrière
to run amok
cair num delírio de furor homicida
de Verzweiwelten ass Amok gelaf
EGS et ass elo net, fir Amok ze lafen et ass elo net fir duerchzedréien