Amtsentheebungen
Amtsentheebunge
Amtsenthebung
destitution
destituição
d' Parlament 1 huet d' Prozedur 1 fir d' Amtsentheebung 1 vum President ageleet
wéinst dem Verdacht vu Korruptioun fuerdert d' Oppositioun 1 d' Amtsentheebung 1 vun der Ministerin
Destitutioun
Amtsentheebung
Destitutioun