Amusementer
Amüsement Belustigung
amusement divertissement
amusement entertainment
divertimento entretenimento
fir d' Amusement 1 vun deene Klengen ass gesuergt
ech spille fir mäin Amusement an net, fir Suen ze verdéngen
Distraktioun