Analogien
Analogië
Analogie
analogie
analogy
analogia
tëschent deenen zwee Mordfäll gëtt et eng Rei frappant Analogien