hunn
agecheckt
transitiv
1
abfertigen kontrollieren
enregistrer à l'embarquement
to check in passengers, luggage
registar efetuar o check-in de passageiros, bagagens
d' Personal 1 huet d' Passagéier 1 an d' Gepäck 1 schonn agecheckt
2
einchecken aufgeben
faire enregistrer à l'embarquement
to check in one's luggage
despachar a bagagem de porão
d' Passagéier 1 mussen hir Wallissen op d' mannst 1 eng Stonn virum Fluch anchecken
intransitiv
3
einchecken abgefertigt werden
se faire enregistrer à l'embarquement
to check in to register
fazer o check-in
d' Passagéier 1 musse virun aacht Auer anchecken