Anchoisen
Anchoise
1
Sardelle Anchovis Tier
anchois animal
anchovy animal
biqueirão anchova animal
d' Anchoisen 1 , 1 déi an europäesche Gewässer gefëscht ginn, sinn héchstens 14 cm laang
2
Sardelle Anchovis Nahrungsmittel
anchois aliment
anchovy food
biqueirão anchova alimento
ech hätt gär Anchoisen op meng Pizza