Andeelungen
Andeelunge
Einteilung Gliederung
répartition division
division organization
repartição divisão
d' Andeelung 1 vun denger Aarbecht ass dir selwer iwwerlooss