indem dadurch, dass
en par le fait de
by by means of, through
indica o modo
et mécht ee Speis, andeem ee Sand, Zement a Waasser mëscht