Singulier
weiblech
Nominativ
1
andere
autre
other another
outra
et bleift eis keng aner Wiel
Singulier
weiblech
Akkusativ
2
andere
autre
another
outra
de Chauffer huet eng aner Richtung ageschloen
dem Bäcker säi Meedche gëtt déi aner Woch bestuet dem Bäcker säi Meedche gëtt déi nächst Woch bestuet
Pluriel
männlech/weiblech/sächlech
Nominativ
3
andere
autres
other others
outros outras
niewent dem Bestietnes sinn haut aner Forme vu Partnerschaft méiglech
hien ass en Egozentriker, déi aner interesséieren hie guer net
Pluriel
männlech/weiblech/sächlech
Akkusativ
4
andere
autres
other others
outros outras
si hunn niewent hirer Pai nach eng ganz Rei aner Ressourcen
hien ass schrecklech agebilt a bekuckt déi aner net