kee Pluriel
1
mat Anhang
mit Begleitung mit Partner
avec (son) partenaire
(with) plus one companion
com parceiro com companheiro
d' Invitatioun 1 ass mat Anhang
2
Anhang Zusatz
annexe appendice
appendix section of additional information
anexo apêndice
eng Iwwersiicht vun den Tabelle fënnt een am Anhang
Annex
Unhang
2
Anhang
Annex
Unhang