Animositéiten
Animositéite
Animosität Feindseligkeit
animosité
animosity
animosidade
hien huet eng gewëssen Animositéit géintiwwer sengem Schwoer
tëschent eis koum et nach ni zu Animositéiten