Annexiounen
Annexioune
1
Annexion
annexion
annexation of territory
anexação de um território
d' international 1 Gemeinschaft huet d' Annexioun 1 vun dësem Land verurteelt