Anstalten
Anstalte
1
Anstalt Institution
établissement public
institution public
instituição estabelecimento público
e Prisong ass eng geschlossen Anstalt
2
PEJ
Anstalt psychiatrische Klinik
clinique psychiatrique
asylum mental hospital
hospital psiquiátrico
an der Anstalt gëtt hien all Dag vun enger Psychologin betreit