kee Pluriel
Anstand Schicklichkeit
bienséance
propriety
decência decoro
den Anstand verlaangt, datt s de haut eng Krawatt undees
du häss um Begriefnes kënnen e bëssen Anstand weisen! du häss dech um Begriefnes kënnen anstänneg behuelen