Antarktis
Antarctique
Antártica
an der Antarktis gëtt et keng Äisbieren