Antibiotiquen
Antibiotiquë
Antibiotikum
antibiotique
antibiotic
antibiótico
d' Antibiotiquen 1 hunn d' Medezin 1 revolutionéiert