antiguanisch
antiguais-barbudien
Antiguan
antiguano
op eiser Rees hu mir déi antiguanesch Kultur kenne geléiert