hunn
agependelt
reflexiv
sich einpendeln
se stabiliser s'équilibrer
to level off to stabilize
equilibrar-se estabilizar-se
no der ekonomescher Kris huet sech d' Situatioun 1 um Aarbechtsmaart nees agependelt
hir Relatioun huet sech lues a lues agependelt