kee Pluriel
Appetit
appétit désir de nourriture
appetite
apetite vontade de comer
dee Borscht huet nawell en zolitten Appetit ! 1
d' Kanner 1 hunn d' Iesse 1 mat guddem Appetit eragefeiert
iesst ouni mech, ech hu keen Appetit ! 1
mir ass den Appetit vergaangen!
eise Sträit huet mir den Appetit verduerwen
(ech wënschen iech en) gudden Appetit ! 1
et geet biergop mam Patient, zanter gëschter huet en nees Appetit