Applikatiounen
Applikatioune
1
Anwendung Umsetzung
application mise en pratique
application implementation
aplicação entrada em uso
d' Applikatioun 1 vun de Mesurë léisst op sech waarden
Ëmsetzung
2
Anwendung App
application logiciel
app
aplicação programa informático
ech hoffen, et gëtt geschwënn eng Applikatioun vum Lëtzebuerger Online Dictionnaire!
3
Fleiß
application zèle
application diligence
aplicação zelo
seng Applikatioun ass mat enger Primm belount ginn
an der Primärschoul hat ech meeschtens eng Eins an der Applikatioun an am Betragen
Fläiss
1
Applikatioun
Ëmsetzung
3
Applikatioun
Fläiss