Arbitragen
Arbitragë
1
Spielleitung im Sport
arbitrage d'une rencontre sportive
arbitragem de uma competição desportiva
wann nom Match net iwwer den Arbitter geschwat gëtt, da war den Arbitrage sécherlech net schlecht
2
Schiedsrichterwesen
arbitrage corps arbitral
arbitragem corpo arbitral
am Arbitrage ginn ëmmer Leit gesicht, déi motivéiert sinn, Matcher ze päifen
3
Schlichtung
arbitrage décision, règlement
arbitragem decisão, regulação
am Fall vun Differenzen tëschent zwee Länner gesäit den Traité en Arbitrage vir