2. Persoun Pluriel
Nominativ
+
Singulier
männlech
1
euer eurer der eure
votre le vôtre
your yours
vosso
ären Auto huet hannen eng Téitsch
eise Computer ass net nei, an ären ? 1
2. Persoun Pluriel
Akkusativ
+
Singulier
männlech
2
euren den euren
votre le vôtre
your yours
vosso
schreift ären Numm op déi dote Lëscht!
ech kennen eise Projet natierlech besser ewéi ären
2. Persoun Pluriel
Dativ
+
Pluriel
männlech/weiblech/sächlech
3
euren den euren
vos les vôtres
your yours
vossos vossas
huelt ären Elteren e schéine Bonjour mat!
eise Kanner geet et gutt, an ären ? 1