Argumenter
Argument Beweisgrund
argument raisonné
argument reason
argumento raciocínio
de Riedner huet de ganzen Auditoire mat sengen Argumenter iwwerzeegt
schlo en anert Argument vir, dat doten daacht näischt!