hunn
artikuléiert
transitiv
1
GEHUEW
artikulieren formulieren
exprimer formuler
to articulate to express
exprimir formular
jiddweree soll d' Méiglechkeet 1 kréien, seng Meenung ze artikuléieren
ausdrécken
formuléieren
soen
intransitiv
2
artikulieren
articuler prononcer
to articulate to pronounce
articular pronunciar
wéinst enger neurologescher Krankheet kann hatt net däitlech artikuléieren
1
GEHUEW
artikuléieren
ausdrécken
formuléieren
soen