hunn
ageschléifert
transitiv
1
einschläfern schläfrig machen
endormir assoupir
to lull to sleep
adormecer embalar
esou eng Musek kann een aschléiferen
2
einschläfern anästhesieren narkotisieren
anesthésier
to anaesthetize
anestesiar
d' Patientin 1 gëtt virun der Operatioun ageschléifert
3
einschläfern töten
piquer euthanasier un animal
to put to sleep
matar sem sofrimento um animal
eisen Hond huet missen ageschléifert ginn