hunn
ageschüchtert
transitiv
einschüchtern
intimider
to intimidate
intimidar
ech loosse mech vun him net aschüchteren
intimidéieren
aschüchteren
intimidéieren