hunn
agesolpert
transitiv
einsalzen
saler saumurer
to salt to soak in brine
salgar pôr em salmoura
de Metzler huet d' Hamen 1 haut agesolpert
den duerchwuessene Speck gouf agesolpert an dono gedréchent
solperen
asolperen
solperen