Asproen
Asproe
EGS
Schmerzmittel zum Einnehmen
antidouleur comprimé
aspirin painkiller
aspirina (comprimido) analgésico
ech hunn därmoossen de Kapp wéi, hues de keng Aspro an der Posch?
Aspegic
Aspirin
EGS
Aspro
Aspirin
Aspegic