Asteroiden
Asteroide
Asteroid
astéroïde
asteroid
asteroide
d' lescht 1 Woch ass en Asteroid zimmlech no laanscht d' Äerd 1 geflunn
d' Zil 1 vun där neier Firma ass et, den Ofbau vu Waasser op Asteroide méiglech ze maachen