1
astronomisch Himmels...
astronomique céleste
astronomical celestial
astronómico celeste
dee Fuerscher huet eng bedeitend astronomesch Entdeckung gemaach
2
EGS
astronomisch enorm
astronomique faramineux astronomiquement
astronomic astronomical enormous astronomically
astronómico muito elevado astronomicamente
fir eist Boot hu mer en astronomesche Präis bezuelt!
bei där Bank huet hien astronomesch vill Sue verdéngt
enorm
2
EGS
astronomesch
enorm