hunn
astudéiert
transitiv
einstudieren einüben
répéter apprendre
to rehearse to practise
ensaiar repetir, estudar
den Trompettist huet säi Solo astudéiert
d' Actrice 1 studéiert hir Roll fläisseg an
aprouwen
astudéieren
aprouwen