kee Pluriel
Atheismus
athéisme
atheism
ateísmo
Atheismus ass d' Iwwerzeegung, 1 datt et kee Gott gëtt