kee Pluriel
Atomindustrie
industrie nucléaire
nuclear industry
indústria nuclear
d' Atomindustrie 1 soll vun engem onofhängegen Organ kontrolléiert ginn