Atomrakéiten
Atomrakéite
Atomrakete
fusée atomique fusée nucléaire
nuclear missile
míssil nuclear
et gëtt ugeholl, datt d' Regierung 1 Preparatioune mécht, fir eng Atomrakéit ze testen