Atouten
Atoute
Trumpf Vorteil
atout avantage
trump card advantage
trunfo vantagem
de Kandidat weess seng Atouten auszenotzen, fir Erfolleg ze hunn
Tromp
Atout
Tromp