untypisch
inhabituel
atypical
atípico
mir hunn et mat enger atypescher Situatioun ze doen
aussergewéinlech
ongewéinlech
atypesch
aussergewéinlech
ongewéinlech