Auerwierker
Uhrwerk
mécanisme d'une montre
clockwork
mecanismo de relógio
dat aalt Auerwierk ka kee méi reparéieren