hunn
ausgedeelt
transitiv
austeilen verteilen
distribuer à plusieurs personnes
to award a prize to hand out to distribute
distribuir a diversas pessoas
gutt, datt mer Fräiwëlleger hunn, fir d' Broschüren 1 auszedeelen ! 1
no der Paus huet d' Léierin 1 déi verbessert Hefter ausgedeelt
EGS deen dote gesäit aus, wéi wann e gär géif Streech ausdeelen deen dote gesäit aus, wéi wann e gär géif draschloen
verdeelen
ausdeelen
verdeelen