ausdrücklich
formel explicite formellement
explicit express explicitly
expresso explícito expressamente
et ass den ausdréckleche Wonsch vun der Koppel, sech buerféiss ze bestueden
d' Gäscht 1 hunn der Käche fir dat gutt Iessen ausdrécklech Merci gesot
formell
ausdrécklech
formell