Ausernanersetzungen
Ausernanersetzunge
1
Auseinandersetzung Streitgespräch
dispute discussion
argument discussion disagreement
discussão disputa contenda
ech hat eng eescht Ausernanersetzung mat dengem Brudder
de Problem huet zu enger Ausernanersetzung tëschent den zwou Parteie geféiert
Sträit
Sträitgespréich
2
Ausernanersetzung mat
Auseinandersetzung mit intensive Beschäftigung
étude approfondie de réflexion approfondie sur
study of research into
estudo aprofundado de reflexão aprofundada sobre
duerch seng Ausernanersetzung mat der Matière ass hien zum Expert ginn
1
Ausernanersetzung
Sträit
Sträitgespréich