auseinander
séparés distants l'un de l'autre
apart distant from each other
separados afastados distantes um do outro
wéi wäit sinn déi zwou Uertschaften auserneen ? 1
eis Kanner sinn dräi Joer auserneen
EGS eis Nopere sinn zanter Kuerzem auserneen eis Noperen hu sech viru Kuerzem getrennt