hunn
ausgefout
transitiv
ausfugen
jointoyer
to grout
fazer as juntas de
d' Plättercher 1 ginn ausgefout
fouen
verfouen
ausfouen
fouen
verfouen