hunn
ausgefrot
transitiv
ausfragen befragen
questionner
to question to interrogate
interrogar questionar
de Papp huet mech iwwer mäin Examen ausgefrot
d' Police 1 huet de Verdächtege bis déif an d' Nuecht 1 ausgefrot
ausquëtschen
EGS