Ausgangspunkten
Ausgangspunkte
Ausgangspunkt
point de départ
starting point
ponto de partida
den Ausgangspunkt vum Spadséierwee ass bei der aler Kapell