ausgebucht
complet plein
fully booked sold out
completo cheio
an de Summerméint ass deen Hotel dacks ausgebucht