ausgeglichen ausgewogen
équilibré
balanced well-balanced
equilibrado
d' Regierung 1 huet en ausgeglachene Budget proposéiert
d' Supporter 1 hunn en ausgeglachene Fussballsmatch gebuede kritt
däi Brudder ass en ausgeglachene Mënsch däi Brudder ass e geloossene Mënsch
equilibréiert
ausgeglach
equilibréiert